Konkurs „Książka dotykowa dla każdego”

KONKURS dla dzieci i rodziców

„Książka dotykowa dla każdego”

Przedszkole RADOSNY ZAKĄTEK chce przystąpić do tego konkursu !
 
Idea projektu:
Projekt „Książka dotykowa dla Każdego” ma w swych założeniach uwrażliwić uczestników, rozwijając ich poczucie empatii. Ma zwrócić uwagę na istnienie i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz (co bardzo ważne) na możliwości współtworzenia i współdziałania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Każdy może taką książkę stworzyć i Każdy może z niej korzystać. Książki takie są szczególnie cenne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego prace konkursowe zostaną przekazane do Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Z powodzeniem mogą z nich korzystać także osoby pełnosprawne. Będzie to pierwszy tego typu księgozbiór w Gdańsku.
Do dzieła Autorzy. Stwórzmy go RAZEM !
 
Zadanie:
Projekt „Książka dotykowa dla Każdego” polega na stworzeniu książki dotykowej, której wypukłe ilustracje wykonane są z materiałów o różnej fakturze. Tworząc książkę dotykową można zilustrować własny tekst albo wykorzystać znane bajki, wierszyki, wiersze etc. lub poprzestać tylko na ilustracjach opowiadających jakąś historię. Prace powinny liczyć 4-8 stron i być przygotowane w formacie A4 lub mniejszym. Do ich wykonania warto użyć materiałów dość trwałych o różnorodnych fakturach oraz zadbać o solidne wykonanie tak, by mogły długo służyć czytelnikom. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji )
 
Cele projektu:
• kształtowanie postaw akceptacji i szacunku
• rozwijanie umiejętności społecznych poprzez kształtowanie poczucia empatii
• kształtowanie poczucia przynależności społecznej
• zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach lepszych szans edukacyjnych
• działanie na rzecz społecznej edukacji włączającej • pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności
• rozwijanie ekspresji twórczej
• promowanie czytelnictwa
 
Nagrody:
 
Dla autorów najlepszych prac w każdej kategorii organizatorzy ( przedszkole TRZYNASTKA w Gdańsku ) przewidują dyplomy oraz nagrody, zaś ich prace (o ile będą zawierały tekst) zostaną przedrukowane w alfabecie Braille`a. Najcenniejszą z nagród dla Każdego Twórcy z pewnością będzie fakt, że jego książka zostanie włączona do prawdziwego księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
 
INSTRUKCJA:
 
Co to jest książka dotykowa? Dla dzieci niewidomych i słabowidzących zwykła książka to tylko rozkładany papierowy sześcian z wierzchu gładki a w środku odrobinę szorstki. Historia opowiedziana na kartach tej książki jest dla nich niewidzialna. Aby pomóc im wyobrazić sobie świat, wymyślono KSIĄŻKĘ DOTYKOWĄ. Jest to książka z ilustracjami wykonanymi z różnych materiałów o zróżnicowanych fakturach, które powinny jak najlepiej odzwierciedlać rzeczywiste przedmioty. Przeznaczona jest szczególnie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza najmłodszych, które nie potrafią jeszcze czytać alfabetu Braille'a. Tekst odgrywa tu rolę drugorzędną, gdyż najczęściej dzieciom czytają rodzice lub opiekunowie. Książeczki dotykowe doskonale wspierają też procesy poznawcze wszystkich dzieci, zwłaszcza tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
ZASADY TWORZENIA KSIĄŻKI DOTYKOWEJ
Bezpieczeństwo
Wszystkie elementy muszą być dobrze przymocowane, nie mogą zawierać materiałów szkodliwych, ani wystających ostrych fragmentów. Książka dotykowa musi wiele znieść: dotykanie, pocieranie, miętoszenie, tarmoszenie. Nie wszystkie dzieci będą ostrożne.
Prostota
Dla malucha żadna książka dotykowa nie jest zbyt prosta. Większość jest zbyt skomplikowana. Pamiętajmy o proporcjach przedstawianych obiektów, nie przeładowujmy książki informacjami.
Format
Małe dzieci, małe rączki, małe książki. Największą frajdę będą miały maluchy podczas samodzielnego korzystania z książeczek. Dlatego powinny być one lekkie i poręczne. W formacie A4 lub mniejszym. Budowa Kartki powinny być luźno łączone (kółeczkami do kulczy, opaskami zaciskowymi, tasiemką – nie klejone, tak, by umożliwić rozłożenie stron płasko na stole) Przy każdym rozłożeniu książki lewa strona powinna być biała, (górne połowa przeznaczona na tekst, a dolna połowa na pismo Braille'a), prawa strona przeznaczona na obrazek.
Tekst
Powinien być krótki, napisany grubymi czarnymi literami na białym tle (np. Arial 14pkt.)
Objętość
Najmłodsi mają ograniczoną zdolność koncentracji. Poznawanie obrazków dotykiem zajmuje dużo czasu. Kilka stron książki to dla nich wystarczająco dużo.
Stymulacja
Używajcie różnorodnych tekstur: szorstkich, gładkich, włochatych, twardych, miękkich, zimnych, ciepłych. Wprowadźcie dźwięk (elementy szeleszczące, grzechoczące, piszczące) i zapach. Używajcie kontrastowych kolorów i błyszczących materiałów z myślą o dzieciach słabowidzących. Dobierajcie właściwe materiały do przedstawianych obiektów. Przygotowując materiały informacyjne skorzystaliśmy z doświadczenia pani Agnieszki Bartorek, wicedyrektor Biblioteki Publicznej im. Biegańskiego w Częstochowie, która liczne wskazówki, doświadczenia i przykłady prac opisała na facebooku „Manufaktura książki” (warto tam zajrzeć!)
 
REGULAMIN KONKURSU: „KSIĄŻKA DOTYKOWA DLA KAŻDEGO”
 
Uczestnicy konkursu:
W konkursie może wziąć udział każdy: maluch, uczeń, student, dorosły, zarówno Ci pełnosprawni jak i niepełnosprawni.
 
Prace będą nagradzane w następujących kategoriach:
1. prace rodzinne (dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym wraz z opiekunami)
2. samodzielna praca uczniów szkół podstawowych
3. samodzielna praca uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
4. prace studentów oraz osób dorosłych
 
Zasady ogólne konkursu:
• zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie książki dotykowej, której wypukłe ilustracje wykonane są z materiałów o różnej fakturze
• praca powinna być w formacie A4 lub mniejszym,
• praca powinna mieć trwała i solidnie wykończona (klejenie elementów, bezpieczeństwo użytkowników),
• praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu i adres e-mail) wraz z pisemnym potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
• zebrane prace będą zaprezentowane w Przedszkolu „Trzynastka” podczas wernisażu,
• z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik przenosi na organizatora całość autorskich praw majątkowych do pracy na wszelkich znanych polach eksploatacji,
• organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich przez prace nadesłane przez uczestników konkursu. Wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na uczestniku konkursu - autorze zgłoszonej pracy konkursowej
• zebrane prace zostaną przekazane przez organizatora do Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, mieszczącego się w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
 
ZGŁASZANIE PRAC
Wykonane książki dotykowe prosimy dostarczyć do Przedszkola RADOSNY ZAKĄTEK do dnia 08.05.2017.
 
25.05.2017 r. – ogłoszenie wyników na stronie FB Publicznego Przedszkola „Trzynastka” oraz FB Kreatywnej Pedagogiki 29.05.2017 r. godz. 16.30 – uroczysty finał konkursu „Książka dotykowa dla Każdego”, wręczenie nagród w Publicznym Przedszkolu „Trzynastka” (*organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu)
29.05-03.06.2017 r. – wernisaż prac w Publicznym Przedszkolu „Trzynastka”,
06.06.2017 r. – przekazanie prac Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku
 
KRYTERIA OCENY PRAC
 
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu jury, w składzie którego znajdą się pedagodzy specjalni, tyflopedagodzy, oraz przedstawiciele organizatorów. Niezależną komisję stanowić będzie grupa dzieci niewidzących lub słabowidzących.
 
Prace oceniane będą w zakresie:
• pomysłowość,
• trwałość i estetyka wykonania,
• oryginalność.