Dyrekcja

Dyrektor:

Barbara Budzan – Piekara

Istnieje możliwość spotkania z Panią Dyrektor po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.