Grupa 1

Motylki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. I na październik

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Wesoło jesienią na grządce w ogródku
II. Jesienią w parku – zwierzęta w parku
III. Las jesienią – zwierzęta w lesie
IV. Przygotowania do zimy

Zadania:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych dotyczących darów jesieni(owoce, warzywa, kasztany, żołędzie, liście, jarzębina)
 • Kształcenie nawyku zjadania owoców i warzyw jako źródła witamin
 • Zapoznanie z właściwościami środowiska przyrodniczego jakim jest las i park oraz żyjącymi tam zwierzętami
 • Uświadamianie konieczności właściwego przygotowania się do zimy zwierząt i ludzi
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Wdrażanie do stosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym i na spacerach
 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała
 • Utrwalanie nawyku używania zwrotów grzecznościowych
 • Wdrażanie do szanowania wspólnych zabawek oraz utrzymywania porządku w sali
 • Doskonalenie pamięci oraz umiejętności dłuższego skupiania uwagi
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
 • Wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • Wdrażanie do samodzielności (samodzielnego spożywania posiłków, samodzielnego korzystania z toalety, samodzielnego rozbierania i ubierania się)
 • Utrwalanie piosenek i wierszy na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka