Grupa 1

Misie

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. I na maj

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Legendy polskie
II. Wiosenna łąka
III. Domowi ulubieńcyMama i tata
IV. Przyjaciele z różnych stron

Zadania:

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi legendami polskimi.
 • Prezentowanie swoich wiadomości na temat poznanych legend.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 • Poznanie zjawiska mieszania barw podstawowych.
 • Wzbogacanie wiedzy dziecka na temat mieszkańców łąki.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez zabawy i zagadki słuchowe.
 • Dalsze doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi (składanie ubrań „w kostkę” przed leżakowaniem oraz przed gimnastyką).
 • Utrwalanie zasad zachowania w grupie – udział w zabawach przeciw agresji.
 • Uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób.
 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy przy pracach domowych.
 • Poznanie wyglądu, zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez zabawy matematyczne i dydaktyczne.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • Prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych wyrabiających mięśnie narządów mowy.
 • Prawidłowe posługiwanie się określeniami: na, obok, pod, między.
 • Rozwijanie mowy i myślenia poprzez kontakt z literaturą, rozmowy swobodne oraz rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Nauka piosenek, wierszy i tańców na uroczystość Dnia Rodziny.