Grupa 1

Bąbelki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. I na styczeń

TEMATY TYGODNIOWE:

I. PRZEZ OKRĄGŁY ROK.
II. KARNAWAŁOWE BALE.
III. BIAŁO DOOKOŁA.
IV. BABCIA I DZIADEK.
V. LUBIMY ZIMĘ.

Zadania:

 • rozpoznawanie i nazywanie barw, tworzenie barw poprzez ich mieszanie
 • rozpoznawanie pór roku, doskonalenie umiejętności nazywania cech charakterystycznych dla danej pory roku
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu
 • przygotowanie repertuaru słowno-muzycznego na uroczystość Dnia Babci i Dziadka
 • wykonanie prezentów dla dziadków wybranymi technikami plastycznymi
 • kształcenie postawy koleżeńskości i życzliwości w stosunku do kolegów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami- cięcie pasków z kolorowych papierów
 • poznawanie różnych technik plastycznych- rysowanie świecą, malowanie rysunku farbami
 • poznawanie właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej i wysokiej temperatury, sprawdzanie zanieczyszczenia śniegu – zabawy badawcze
 • udział w zabawach wspomagających integrację sensoryczną
 • usprawnianie pracy narządów mowy- ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, logarytmiczne itp…
 • poznawanie i udział w zabawach zimowych
 • udział w balu karnawałowym, kształcenie umiejętności wspólnej, radosnej zabawy przy muzyce