Grupa 1

Bąbelki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. I na październik

TEMATY TYGODNIOWE:

I. JESIEŃ W PARKU I W LESIE
II. JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE
III. DBAMY O ZDROWIE
IV. RUCH DROGOWY

Zadania:

 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw ; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki, mały, duży
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną, masą solną
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych oraz przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów, wprowadzenie pojęcia „para”
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; utrwalanie zdrowych nawyków higienicznych
 • Zapoznanie dzieci z pracą policjanta
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; poznawanie sposobów przygotowania ludzi i zwierząt do zimy; wykonanie z dziećmi sałatki owocowej
 • Poznawanie i utrwalanie nazw kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • Poznawanie i utrwalanie wybranych przepisów ruchu drogowego