Grupa 1

Motylki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. I na listopad

TEMATY TYGODNIOWE:

I. JESIENNE ODLOTY PTAKÓW
II. SPOSÓB NA JESIENNĄ NUDĘ
III. SZARE NIEBO ZA OKNEM
IV. UBRANIA NA ZIMNE DNI
V. MOJA RODZINA

Zadania:

 • poznawanie ról pełnionych przez członków rodziny; poznawanie różnych zawodów
 • kształcenie świadomości zdrowego odżywiania
 • kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 3 elementów i więcej (zakres dostępny dziecku)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech jakościowych
 • dalsze doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk, szczotkowania zębów
 • przygotowanie repertuaru na uroczystość Pasowania na przedszkolaka
 • dalsze doskonalenie umiejętności współżycia w grupie, przestrzeganie, ustalonych zasad zachowania
 • udział w zabawach i zajęciach zorganizowanych z okazji Dnia Baśni i Dnia Misia
 • poznawanie różnych technik plastycznych- malowanie palcami
 • udział w zabawach teatralnych z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i sceny
 • udział w zabawach wspomagających integrację sensoryczną
 • usprawnianie pracy narządów mowy- ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, logarytmiczne itp…
 • doskonalenie umiejętności dostosowania ubrania do pogody, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym; spostrzeganie i nazywanie pogody i zmian w przyrodzie – mgła,