Grupa 1

Motylki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. I na luty

TEMATY TYGODNIOWE:

I. PRZEZ OKRĄGŁY ROK.
I. Bałwankowe zabawy
II. Odwiedziny w kosmosie
III. W dawnych czasach
IV. Gdzie, skąd, dlaczego jak myślisz kolego?

Zadania:

 • zapoznanie z zabawami odbywającymi się w karnawale
 • poznawanie cech charakterystycznych oraz rozróżnianie danej pory dnia
 • utrwalanie nawyku używania zwrotów grzecznościowych
 • dalsze kształtowanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
 • doskonalenie dokładności w wykonywanych ćwiczeniach gimnastycznych
 • doskonalenie samodzielnego spożywania posiłków oraz samodzielnego rozbierania się i ubierania
 • poznawanie urządzeń elektrycznych, które znajdują się w naszych domach
 • dalsze kształtowanie bezpiecznego poruszania się podczas spaceru po okolicy
 • usprawnienie pracy narządów mowy – ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe
 • dalsze doskonalenie umiejętności współżycia w grupie, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania
 • poznawanie zabaw odbywających się na śniegu oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas ich trwania
 • udział w zabawach wspomagających integracje sensoryczną
 • dalsze doskonalenie w rozróżnianiu kolorów
 • doskonalenie różnych technik plastycznych- wycinanie, lepienie z plasteliny i masy solnej