Grupa 2

Pingwinki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. II na październik

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Warzywa
II. Jesienią w parku
III. Jesienią w lesie
IV. Przygotowania do zimy

Zadania:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmiana pory roku
 • utrwalanie nawyków używania zwrotów grzecznościowych
 • poznawanie cech charakterystycznych dla danej pory roku
 • dalsze doskonalenie w dokładnym wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych
 • poznawanie nowych warzyw oraz ich klasyfikacja według poszczególnych cech
 • poznawanie zwierząt zamieszkujących lasy
 • dalsze doskonalenie samodzielnego spożywania posiłków oraz samodzielnego rozbierania się i ubierania
 • usprawnianie pracy narządów mowy
 • poznawanie różnych sposobów spędzania czasu w parku i lesie - gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • poznanie zwierząt mieszkających w parkach
 • dalsze rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech jakościowych
 • „Dlaczego warto jeść warzywa?”- poznanie wartości odżywczych zawartych w warzywach
 • poznawanie skarbów jesieni, które znajdziemy w lesie oraz parku
 • zapoznanie w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy
 • doskonalenie układania historyjki przedstawionej na ilustracjach w odpowiedniej kolejności
 • doskonalenie poprawnej pozycji podczas siedzenia przy stoliku
 • zapoznanie z pracą leśniczego