Grupa 2

Sówki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. II na grudzień

TEMATY TYGODNIOWE:

I. GRUDNIOWE ŻYCZENIA
II. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?
III. ŚWIĘTA ZA PASEM
IV. WITAMY NOWY ROK
V. WITAMY NOWY ROK

Zadania:

 • zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym;
 • wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie;
 • poznawanie zwyczajów świątecznych i wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – pieczenie pierników, składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, poznanie potraw wigilijnych, dodatkowe nakrycie;
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd;
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole i zasad podejmowania gości;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych;
 • nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych;
 • kształtowanie postawy gotowości do pomagania;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • nabywanie umiejętności określania swoich pragnień;
 • budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia;
 • usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej i ruchowej;
 • wrażanie do używania określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy;
 • zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku;
 • wdrażanie do współdziałania w grupie;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
 • przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.