Grupa 2

Motylki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. II na czerwiec

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Święto dzieci
II. Kiedy będę dorosły
III. Kolory lata
IV. Już wakacje

Zadania:

 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: sklep, kasa, bank
 • budowanie krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji
 • poznawanie cech charakterystycznych dla danej pory roku
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczych. Poznanie zawodów nauczyciela, kucharza, lekarza, pielęgniarki, strażaka, policjanta, marynarza, ratownika wodnego. Wskazywanie atrybutów należących do danego zawodu.
 • dalsze doskonalenie sprawności manualnych: wyklejania, wycinanie, malowanie, wydzieranie
 • przeliczanie w zakresie 10
 • poruszanie się w przestrzeni zgodnie z instrukcjami
 • „ Wakacje”- wskazanie miejsc do wypoczynku, porównanie ich. Jak możemy spędzać wakacje?
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczanie oraz porządkowanie zbiorów, tworzenie zbiorów pięcioelementowych
 • dzielenie wyrazów na sylaby i składanie wyrazów z sylab
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości : najmniejszy, mały, większy, największy, wysoki, niski, najniższy, najwyższy, taki sam
 • dalsze kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnych wypraw
 • wyznacza kierunki w przestrzeni: z przodu, z tyłu, przed, za, na górze, na dole, pomiędzy, w, na zewnątrz
 • odtwarza rytm podany przez nauczyciela