Grupa 2

Kransnoludki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. II na maj

TEMATY TYGODNIOWE:

I. LEGENDY POLSKIE
II. WIOSNA DOOKOŁA
III. ZNAMY RÓŻNE POJAZDY
IV. ŚWIĘTO MAMY I TATY

Zadania:

 • poznanie treści wybranych legend polskich;
 • poznawanie zwierząt i nazw roślin występujących na łące;
 • poznanie roli pszczół i biedronek w przyrodzie;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (rozpoznawanie odgłosów m.in. pszczoły, żaby, bociana, muchy, świerszcza, komara);
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • posługiwanie się nazwami drzew owocowych: wiśnia, czereśnia, śliwa;
 • utrwalenie nazw pór roku i wdrażanie do nazywania dni tygodnia;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania poleceń złożonych;
 • doskonalenie umiejętności liczenia;
 • poznanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zapoznanie ze znakami drogowymi skierowanych do rowerzystów;
 • rozumienie, że rodzina jest ogromną wartością, budzenie poczucia szacunku dla rodziców, rodzeństwa;
 • nazywanie członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa, wymienianie imion członków rodziny;
 • zwracanie uwagi na poprawne poruszanie się podczas wycieczek grupowych;
 • doskonalenie pamięci i uwagi;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • doskonalenie analizy sylabowej;
 • utrwalanie zwyczaju odkładania zabawek na stałe, wyznaczone miejsca, poprawne segregowanie ich;
 • zachęcanie do pomocy rówieśnikom w codziennych sytuacjach;
 • doskonalenie poczucia rytmu;
 • ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości;
 • doskonalenie umiejętności manualnych, ruchowych i logicznego myślenia;
 • wdrażanie do uważnego słuchania oraz wykonywania poleceń.