Grupa 2

Pingwinki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. II na styczeń

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Zabawy karnawałowe
II. Spotkanie z bajką
III. Kiedy patrzę w niebo
IV. W dawnych czasach

Zadania:

 • kształcenie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz wypowiadanie się na ich temat
 • dalsze doskonalenie w dokładnym wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • dalsze kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami- mniej, więcej, tyle samo
 • dalsze kształtowanie sprawności namulanej podczas wyklejania, wydzierania, wycinania
 • poznanie zawodów pisarza, drukarza, aktora, archeologa, górnika, astronauty oraz ich roli w życiu społecznym
 • zapoznanie z treścią wybranych bajek; przedstawienie roli dobrych i złych bohaterów
 • „W karnawale- wszędzie bale...”- zapoznanie z tradycją , zabawy karnawałowe, stroje karnawałowe
 • poznanie skarbów Ziemi- sól, węgiel; jak się je wydobywa, do czego używamy w codziennym życiu
 • rozwijanie samodzielności podczas nakładania i zdejmowania okryć wierzchnich i butów
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi pory dnia