Grupa 3

Smerfy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr.III na czerwiec

TEMATY TYGODNIOWE:

I. DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO.
II. KOCHAM MOJĄ RODZINĘ.
III. NADCHODZI LATO.
IV. BEZPIECZNE WAKACJE.

Zadania:

 • poznanie, kształtowanie przyjaźni dziecięcych - udział w zajęciach i zabawach integracyjnych
 • poznanie wyglądu, zabaw i zajęć dzieci z różnych stron świata; kształcenie postawy tolerancji
 • wprowadzenie w świat podstawowych symboli charakterystycznych dla lata - barwa, zapach, smak, wrażenia dotykowe i termiczne
 • rozwijanie mowy poprzez pracę z literaturą dziecięcą
 • rozwijanie pojemności pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek- przygotowanie uroczystości na Dzień mamy i Taty; kształcenie postawy szacunku, miłości dla rodziny
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania elementów w zbiorach - utrwalanie umiejętności matematycznych
 • poznanie piękna krajobrazu ojczystego- wycieczka do Kożyczkowa na Kaszubach; tematyka realizowana podczas wycieczki „Przedszkolaki wędrują po Polsce”
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, synteza wyrazów głosowanych przez nauczycielkę- ćwiczenia doskonalące wrażliwość słuchową- przygotowanie do nauki czytania
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej- spostrzeganie różnic w obrazkach, układanie obrazków z części itp…-- przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • utrwalanie nazw roślin i zwierząt spotykanych na łące
 • poznanie sposobów spędzania wolnego czasu na wakacjach- sporty wodne, wspinaczka górska, spacery, wycieczki itp…
 • wykonanie prac plastycznych związanych z tematami tygodnia
 • doskonalenie sprawności manualnej- kreślenie szlaczków na dużymi małym formacie- przygotowanie do nauki pisania
 • udział w zabawach na świeżym powietrzu – doskonalenie sprawności fizycznej - siły, zwinności, gibkości itp…
 • kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo latem - ochrona przed słońcem, rozsądne korzystanie z uroków lata- bezpieczne korzystanie z kąpieli wodnych itp…