Grupa 3

Sowy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr.III na luty

TEMATY TYGODNIOWE:

I. SKOK W NOWY ROK.
I NASZE ULUBIONE ZABAWY
II W DAWNYCH CZASACH
I BAŚNIACH
III KIEDY PATRZĘ W NIEBO
IV W ŚWIECIE FIGUR

Zadania:

 • rozwijanie czynnego słownika dziecka;
 • uczestniczenie w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;
 • budowanie krótkiej wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
 • rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach;
 • słuchanie krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące treści;
 • czytanie globalne nazwy planet w Układzie Słonecznym;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski;
 • wyróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności;
 • przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie zawartych w kodeksie przedszkolnym;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • utrwalanie nazw i kolejności pór roku, miesięcy i dni tygodnia;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach;
 • dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach;
 • wskazywanie strony prawej i lewej;
 • konstruowanie różnorodnych budowli przestrzennych z klocków według własnego pomysłu;
 • prawidłowe trzymanie narzędzi malarskich i pisarskich;
 • rysowanie i malowanie na dowolny temat;
 • uczestniczenie w zabawach tanecznych - poruszanie się w rytmie muzyki, wykonywanie zaprezentowanych ruchów;
 • kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji;
 • rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania;
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno - porządkowych, bieżnych;
 • dbanie o swoje zdrowie, zaczynanie orientowania się w zasadach zdrowego odżywiania.