Grupa 3

Pracowite Pszczółki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. III na czerwiec

TEMATY TYGODNIOWE:

I DZIEŃ RODZINY
II WAKACJE TUŻ, TUŻ…
III KOLORY LATA
IV DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE

Zadania:

 • kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania;
 • rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych;
 • wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach;
 • poszerzanie czynnego słownika dziecka;
 • rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi;
 • kształcenie świadomości posiadania równych praw;
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski;
 • rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
 • uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych;
 • uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim;
 • umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 • aktywne włączanie dzieci w przygotowania do Festynu Rodzinnego.