Grupa 3

Sowy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr.III na październik

TEMATY TYGODNIOWE:

I. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
II. JESIENIĄ W PARKU
III. JESIENIĄ W LESIE
IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Zadania:

 • próba samodzielnego dostosowywania stroju do panującej pogody;
 • zachęcanie do spożywania owoców i warzyw oraz do ruchu na świeżym powietrzu;
 • poznanie nazw witamin oraz wskazanie, w których produktach się one znajdują;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na jej piękno;
 • poznanie nazw drzew, na których rosną żołędzie, kasztany, jarzębina itd.;
 • poznanie zwierząt, które przygotowują się do zimy oraz ich potrzeb przed zimą;
 • poznanie sposobów, w jakich ludzie przygotowują się do zimy – robienie przetworów, prace wykonywane jesienią;
 • poznanie specyfiki pracy lekarza oraz pielęgniarki;
 • poznanie różnych stanów skupienia wody;
 • doskonalenie odtwarzania prostego rytmu;
 • poznanie głoski „a”, „l”, „m”, ich kształtu, wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się na te głoski;
 • poznanie cyfry 1;
 • doskonalenie percepcji słuchowej – reagowanie w ustalony sposób na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworów muzycznych;
 • doskonalenie sylabizowania wyrazów;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności (najpierw, później itd.);
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości;
 • kształtowanie zwyczaju odkładania zabawek na stałe, wyznaczone miejsca;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • doskonalenie poruszania się parami podczas wyjść poza teren przedszkola (wyjście do biblioteki, odwiedzenie pobliskiego straganu z warzywami itd.);
 • doskonalenie samodzielności w szatni, łazience i w ogrodzie przedszkolnym;
 • aktywne uczestnictwo w organizowaniu uroczystości dla rodziców z okazji pasowania na starszaka.