Grupa 4

Sowy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr. IV na wrzesień

TEMATY TYGODNIOWE:

I DARY JESIENI II DBAMY O ZDROWIE III JESIENIĄ W PARKU I W LESIE IV ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

Zadania:

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ;
 • ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych;
 • zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; ;
 • wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; ;
 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;
 • utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych; ;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie;
 • kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; ;
 • zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; ;
 • wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; ;
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ;
 • rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt;
 • wprowadzenie litery e, E; ;
 • wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
 • doskonalenie samodzielnego dostosowywania stroju do panującej pogody.;