Grupa 4

Gdańskie Lwiątka

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr. IV na kwiecień

TEMATY TYGODNIOWE:

I. NA WSI
II. PRACA ROLNIKA
III. CHRONIMY ŚRODOWISKO
IV. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Zadania:

  • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi od 0-10, przeliczanie elementów w zakresie dostępnym dziecku
  • Poznawanie pracy rolnika, maszyn rolniczych, wykorzystanie buraków w rolnictwie (historyjka „Od buraka do lizaka”), poznawanie sposobu powstawania chleba oraz nabiału
  • Poznawanie zagadnień z zakresu ekologii- ochrona środowiska, segregacja odpadów; ukazanie różnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej , zwrócenie uwagi na źródła odnawialne (elektrownie wodne i wiatrowe) 22 kwietnia - Dzień Ziemi
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wizyta w bibliotece osiedlowej, organizacja zajęć czytelniczych w ramach światowego Dnia Książki – 23 kwietnia
  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci poprzez udział w V Przeglądzie piosenki o Gdańsku w ECS-sie (20.03.2018r.) oraz konkursie plastycznym pt. „Świat magii- Ci co wróżą, czarują i baśniowy świat kreują” zorganizowanym przez SP „Niedźwiednik” (wystawa , rozdanie nagród 15.04. w SP „Niedźwiednik”)
  • Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi według zainteresowań dzieci – wykonanie pracy plastycznej techniką kalkografii- prasowanie gorącym żelazkiem przez kalkę
  • Poznanie kształtu wybranych liter: zabawy z literami na tackach z kaszą manną, zabawy rytmiczne ,ruchowe, słuchowe i wzrokowo- słuchowe według Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz