Grupa 4

Gdańskie Lwiątka

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany w gr.IV na październik

TEMATY TYGODNIOWE:

I. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
II. JESIENIĄ W PARKU
III. JESIENIĄ W LESIE
IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Zadania:

 • Udział w warsztatach o Gdańsku prowadzonych przez licencjonowanych przewodników miasta Gdańska ( 9 i 13.10.- „Parki w Gdańsku”, 24 i 27.10. „Droga Królewska”)
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących życie w grupie, wdrażanie dzieci do oceny własnych zachowań (Kodeks Lwiątek i medal)
 • Kształcenie nawyków zdrowego odżywiania i dbałości o dobrą kondycję organizmu ( ograniczanie słodyczy, ruch na świeżym powietrzu, spożywanie urozmaiconego pożywienia, dostarczanie organizmowi witamin i minerałów, dostosowanie ubioru do pogody)
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego parku i lasu , zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę jesieni, werbalizacja spostrzeżeń
 • Rozpoznawanie wybranych grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących
 • Poznanie sposobów przygotowania ludzi do zimy
 • Wyrażanie emocji w działalności plastycznej i muzycznej
 • Przeliczanie wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazach, układanie schematów z kwadracików
 • Kształtowanie umiejętności słuchania dłuższych utworów literackich
 • Szukanie wyrazów na podaną głoskę, próby wyodrębniania głosek w wyrazach
 • Utrwalanie nazw figur, tworzenie rytmów z różnych kształtów, przeliczanie figur w zbiorach w zakresie od 1-6, tworzenie zbiorów równolicznych, rozpoznawanie i odwzorowywanie cyfr ; zabawy matematyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego :kasztany, żołędzie itp…