Grupa 5

Tygryski

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. V na maj

TEMATY TYGODNIOWE:

I. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA
II. NA ŁĄCE
III. MOJE ZWIERZĄTKO
IV. MAMA I TATA

Zadania:

 • wypowiada się w sposób logiczny, uzasadniając swoją zdanie lub wybór;
 • dokonuje porównania, np. sposobu powstawania książki dawniej i dziś;
 • posługuje się pojęciami: encyklopedia, album, księgarnia, biblioteka, łąka, weterynarz, owady, ssaki;
 • interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta;
 • wyróżnia głoski ł, y w śródgłosie, wygłosie i w nagłosie;
 • usprawnia aparat mowy w zabawach w zakresie gimnastyki buzi i języka;
 • czyta globalnie wyrazy: komary, łapa;
 • rozpoznaje i nazywa litery : c, C, y;
 • układa z rozsypanki literowej wyrazy według wzoru i pamięci;
 • czyta proste teksty wyrazowo- obrazkowe;
 • stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką;
 • obserwuje zachowanie owadów z wykorzystaniem lupy;
 • nazywa charakterystyczne zwierzęta i rośliny występujące na łące;
 • aktywnie uczestniczy w organizowaniu uroczystości dla rodziców z okazji ich święta;
 • posługuje się umownymi środkami płatniczymi podczas zabawy w sklep;
 • różnicuje i nazywa kierunki w przestrzeni i na kartce;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi co najmniej w zakresie 10;
 • mierzy odległości, długość za pomocą umownej miarki i porównuje otrzymane długości i zastosowaniem pojęć : dłuższy , krótszy, bliżej, dalej;
 • doskonali umiejętność ilustrowania i rozwiązywania zadań z treścią;
 • posługuje się liczbami 0-9 do określania liczebności zbiorów;
 • wykonuje prace plastyczne z różnorodnych materiałów;
 • tworzy obraz przez dorysowywanie, doklejanie elementów do podanego kształtu, plamy;
 • odwzorowuje według wzoru litery ł, y oraz cyfrę 0 na tabliczce suchościeralnej;
 • tańczy różne układy taneczne;
 • tworzy improwizacje ruchowe do muzyki klasycznej;
 • rozwija koordynację ruchową, dużą motorykę i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych;
 • doskonali umiejętność utrzymania równowagi podczas zabaw na ławeczce;
 • sprawnie rzuca i chwyta piłkę;
 • rozumie niebezpieczeństwo płynące z włączania urządzeń elektrycznych przez dzieci.