Grupa 5

Delfinki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla gr. V na styczeń

TEMATY TYGODNIOWE:

 1. SKOK W NOWY ROK.
  W tym tygodniu rozmawiamy o upływie i następstwie czasu. Dowiadujemy się o różnych rodzajach kalendarzy i zegarów. Poznajemy znaczenie słowa kalendarz i uczymy się odnajdywać różne daty. Rozmawiamy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach. Oglądając zdjęcia z różnych okresów życia innych ludzi, uczymy się , że z każdym dniem stajemy się starsi. W tym tygodniu uczymy się nazw wszystkich dni tygodnia i miesięcy. Omawiamy cechy charakterystyczne każdego miesiąca. Poznajemy literę p, P, jak parasol lub Pola. Uczymy się wysłuchiwać głoskę p na początku, w środku i na końcu wyrazów. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I ,K,U, P.
 2. WSZEDZIE BIAŁO.
  W tym tygodniu rozmawiamy o śniegu, badamy jego właściwości i określamy cechy. Zastanawiamy się , skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła. Bawimy się w laboratorium naukowe i przeprowadzamy eksperymenty z woda. Obserwujemy , jak woda się rozpuszcza, paruje i zamarza. Rozmawiamy też na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznajemy wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy. Poznajemy cyfrę
 3. Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów. Dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak , aby zostały cztery elementy. Uczymy się pisać cyfrę 4. Poznajemy literę y, występującą w wyrazie lody. Uczymy się wysłuchiwać głoskę y w środku i na końcu podanych wyrazów. Podejmujemy próby czytania wyrazów z podanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I ,K,U, P, Y.
 4. BABCIA I DZIADEK.
  W tym tygodniu rozmawiamy na temat starszych ludzi, zastanawiamy się , dlaczego i jak powinniśmy im pomagać. Formułujemy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób. Rozmawiamy na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie i rozmawiamy o ich zabawach z dzieciństwa. Malujemy portrety swoich dziadków. Uczymy się wierszy i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowujemy na tą okoliczność upominki i przedstawienie. Doskonalimy umiejętność przeliczania w zakresie 4.Podczas zabaw matematycznych dokładamy, odkładamy, klasyfikujemy, przeliczamy i stopniujemy wielkość w zakresie 4. Poznajemy literę b, B występującą w wyrazach: balon, Beata. Uczymy się wysłuchiwać głoskę b na początku, w środku i na końcu podanych wyrazów. Podejmujemy próby czytania wyrazów z podanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I ,K,U, P, Y, B.
 5. ZIMOWE ZABAWY.
  W tym tygodniu rozmawiamy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Zastanawiamy się , dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrania i co to znaczy hartować organizm. Wspólnie tworzymy kodeks bezpiecznej zabawy. Poznajemy różne dyscypliny sportów zimowych i uczymy się je nazywać. Tworzymy wspólnie grę o sportach zimowych i zorganizujemy olimpiadę zimową. Poznajemy liczbę 5. Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładamy i odkładamy elementy ze zbioru tak, aby zostało 5 elementów. Uczymy się pisać cyfrę 5. W zabawach dydaktycznych rozwijamy umiejętność klasyfikowania według dwóch i trzech cech. Podejmujemy próby czytania wyrazów z podanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I ,K,U, P,