Kadra

Wszystkie nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz dodatkowe kierunki wykształcenia.

Kadra pedagogiczna

Barbara Budzan – Piekara – dyrektor przedszkola

grupa1
Aleksandra Gutowska, Agata Suska

grupa2
Kamila Maciejewska, Anna Wróblewska

grupa3
Anna Kramarczyk

grupa4
Małgorzata Bogdanowicz

grupa5
Karolina Hińcza, Aldona Łepkowska

Logopeda: Katarzyna Jaśkiewicz

Nauczycielka rytmiki: Weronika Małek

Nauczycielki języka angielskiego: Weronika Zacharzewska, Natasza Urban

Zajęcia taneczne: Anna Gołębiewska

W wychowaniu dzieci asystuje Pani Monika i Pani Sylwia (pomoce maluchów).

Za wszystkie prace związane z obsługą sal oraz utrzymaniem czystości w naszym przedszkolu odpowiadają Pani woźne, co dzień witające nas ciepłym uśmiechem

Pani Iwona (grupa I)

Pani Iza (grupa II)

Pani Ania (grupy III i V)

Pani Marzena (grupy IV i V)

Posiłki są dziełem Pani Kasi i Pani Patrycji

O budynek i ogród dba konserwator Pan Leszek.