Kadra

Wszystkie nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz dodatkowe kierunki wykształcenia.

Kadra pedagogiczna

Barbara Budzan – Piekara – dyrektor przedszkola

grupa1
Małgorzata Bogdanowicz

grupa2
Aldona Łepkowska, Karolina Matys

grupa3
Anna Wróblewska, Kamila Maciejewska

grupa4
Katarzyna Mrozowska, Agata Suska

grupa5
Anna Kramarczyk

Logopeda: Katarzyna Jaśkiewicz

Nauczycielka rytmiki: Weronika Małek

Nauczycielki języka angielskiego: Weronika Zacharzewska, Natasza Urban

Zajęcia taneczne: Anna Gołębiewska

W wychowaniu dzieci asystuje Pani Aleksandra (pomoc maluchów).

Za wszystkie prace związane z obsługą sal oraz utrzymaniem czystości w naszym przedszkolu odpowiadają Pani woźne, co dzień witające nas ciepłym uśmiechem

Pani Iwona (grupa I)

Pani Marzena (grupa II)

Pani Sylwia (grupy III i V)

Pani Emilia (grupy IV i V)

Posiłki są dziełem Pani Krystyny i Pani Kasi

O budynek i ogród dba konserwator Pan Leszek.