Koncepcja

Nasze przedszkole położone jest w centrum gdańskiego osiedla Chełm. Zlokalizowane jest w budynku dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, otoczone ogrodem wyposażonym w sprzęt do zabaw dziecięcych i zagospodarowanym różnorodną roślinnością.

Od momentu oddania go do użytku tj. od 1983 r. nieprzerwanie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Nadzór pedagogiczny i bieżącą działalność prowadzi dyrektor przedszkola Pani mgr Barbara Budzan-Piekara.

Zgodnie ze statutem placówka może przyjąć do pięciu oddziałów dzieci. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczające do naszego przedszkola są podzielone na cztery grupy wiekowe liczące po 25 osób:

Grupa I – 3 latki
Grupa II i III – 3 – 4 latki
Grupa IV i V – 4 – 5 latki

Przedszkolaki mają do dyspozycji przestronne sale zabaw oraz salę gimnastyczną wyposażone w sprzęt sportowy, zabawki i inne pomoce dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Oferujemy dzieciom cztery posiłki dziennie.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Dzięki temu podejmują obowiązek szkolny bez stresu i osiągają sukcesy.

Zajęcia obowiązkowe prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane są do możliwości dzieci – mają one możliwość samorealizacji i wyboru propozycji działania. Program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców, środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka. Zajęcia dodatkowe są różnorodne, dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci oraz ich rodziców.

Placówka współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Współpraca ta oparta jest na zaangażowaniu wszystkich pracowników. Są oni życzliwi i uśmiechnięci – wspólnie tworzą przyjazną atmosferę. Dzięki temu dzieci czują ,że są akceptowane i bezpieczne. Wychowankowie potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w nauczycielach którzy wprowadzają dzieci w świat bezpieczny i przyjazny. Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy wspólnie wymieniają pomysły i doświadczenia, chętnie dzielą się zdobyta wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszyscy wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizowane są imprezy, które pozwalają wspólnie spędzić czas. Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć , wzbogacić bazę placówki. Nasze przedszkole jest kolorowe, bajeczne i ciepłe. Wyposażone w nowoczesny sprzęt i meble. Mamy dużo ciekawych pomocy dydaktycznych i atrakcyjnych zabawek. Przedszkolny plac zabaw jest zazieleniony trawą i różnorodną roślinnością oraz wyposażony jest w sprzęt do zabaw ruchowych. Wzbogacona baza pozwala na rzetelną promocję zdrowia – dbamy o higienę, ruch i aktywnie spędzamy czas. Dzieci objęte są Programem „Gdańszczanin 2010” , w ramach którego przygotowywane są do nauki pływania korzystając z osiedlowego basenu.