Słownictwo

Vocabulary (słownictwo):

Greetings: hello, bye- bye
Toys: a teddy, a doll, a ball, a train, a plane, a car

Vocabulary revision from Cookie's course A & B. ( Utrwalenie materiału z kursu Cookie and friends A & B).
Days of the week – dni tygodnia. Emotions – emocje, pets- zwierzątka, body – ciało.